Programmawet
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de (...) Gemeente Colfontaine (vroeger Wasmes) 1. Een perce

bron
ministerie van financien
numac
1998003120
pub.
07/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Colfontaine (vroeger Wasmes) 1. Een perceel grond met een oppervlakte van 780,58 m2 gelegen achter de huizen rue Là-Dessous, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd tweede afdeling, sectie A, deel van nummer 700 Z. Palend of gepaald hebbende aan het Waalse Gewest, aan Caufriez-Carreda, Christian, aan Alaimo-Ricotta, Gioacchino en aan Baugnée, Jean.

Kavel 7 op plan H.N550-C4/54.

Prijs : 50 F/m2, buiten de kosten.

Gewestplan : bos met landschappelijk waardevol gebied. 2. Een perceel grond met een oppervlakte van 365,77 m2, gelegen achter de huizen rue Là-Dessous, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd tweede afdeling, sectie A, nummer 873 F en deel van nummer 874 N. Palend of gepaald hebbende aan het Waalse Gewest en aan Caufriez-Lequime, Clotaire.

Kavel 8 op plan H.N550-C4/54.

Prijs : 90 F/m2, buiten de kosten.

Gewestplan : woongebied.

Eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen een maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Bergen, digue des Peupliers 71 (tel. 065/31 83 31).

Verwijzing : V.53079/19.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^