B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 1948

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 23/08/1948 pub. 21/03/2011 numac 2011000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits
^