B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 1950

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/1950 pub. 25/11/2016 numac 2016018353 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot naleving van sommige formaliteiten bij de verkoop van slachtvee en vlees. - Officieuze coördinatie in het Duits
^