B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 1961

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/1961 pub. 06/10/2011 numac 2011000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten. - Duitse vertaling
^