B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 1970

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/1970 pub. 03/03/2004 numac 2004000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. - Duitse vertaling type wet prom. 03/06/1970 pub. 23/03/2018 numac 2018030613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/1970 pub. 04/11/2014 numac 2014000823 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 14 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het We type koninklijk besluit prom. 03/06/1970 pub. 04/11/2014 numac 2014000818 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 15, tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/1970 pub. 29/09/2015 numac 2015000533 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 16, met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde inzake de verkoop van vis, schaal-, schelp- en weekdieren in de gemeentelijke vismijn. - Officieuze coördinatie in het Duits
^