B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 1977

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/1977 pub. 06/11/2014 numac 2014000828 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 6, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits
^