B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 1980

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/1980 pub. 22/07/2015 numac 2015000383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 39 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 93duodecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits
^