B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 1984

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 04/07/1984 pub. 31/07/2012 numac 2012204248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Gewestexecutieve ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 22 december 1982 tot bepaling van het plafond van de verbintenissen die door het Waalse Gewest gewaarborgd kunnen worden overeenkomstig de wet van 17 juli 1959 tot inv
^