B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 1988

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/1988 pub. 28/11/2008 numac 2008000967 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - O
^