B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 1989

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/1989 pub. 23/02/2011 numac 2011000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de solidariteits-, matigings-, consoliderings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen, alsmede inzake de vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen. - Duitse vertaling
^