B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 1990

Snelle toegang:

erratum

type erratum prom. 27/06/1990 pub. 29/06/2000 numac 2000035567 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. - Erratum
^