B.S. Index van de afkondigingen van 13 augustus 1990

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek.
^