B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 1990

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 30/10/1990 pub. 24/10/1997 numac 1997029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie opgericht bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1974
^