B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 1991

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1991 pub. 29/09/2015 numac 2015000529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 43 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits
^