B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 1994

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/1994 pub. 28/07/2003 numac 2003015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten van 24 mei 1983 (1
^