B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 1994

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003254 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën
^