B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 1994

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/1994 pub. 03/09/1999 numac 1999015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende Internationale Akten : Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt te Parijs op 3 dece
^