B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 1994

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/1994 pub. 25/08/2011 numac 2011000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 37/4 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen. - Duitse vertaling
^