B.S. Index van de afkondigingen van 29 november 1994

Snelle toegang:

document

type document prom. 29/11/1994 pub. 12/06/1997 numac 1996015176 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende internationale Akten : a) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemeni√ę anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, B
^