B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 1994

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/1994 pub. 05/02/1998 numac 1996015151 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, Bijlagen I, II, III,
^