B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 1994

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/1994 pub. 14/02/1998 numac 1998015001 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, Bijlage en vijf Verklaringen, ondertekend te Brussel op 16 december 1991 type wet prom. 06/12/1994 pub. 26/02/1998 numac 1997015050 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidene werking te hebben, en Protocollen I, II en II type wet prom. 06/12/1994 pub. 29/03/2002 numac 2002015019 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, en Bijlage, gedaan te Rome op 20 november 1992 type wet prom. 06/12/1994 pub. 17/05/2002 numac 2002015065 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, Bijlage en vijf Verklaringen, ondertekend te Brussel op 16 december 1991. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003253 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën
^