B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 1996

Snelle toegang:

erratum

type erratum prom. 13/06/1996 pub. 20/12/1997 numac 1997027698 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 oktober 1987 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de erkenning en de betoelaging van instellingen die activiteiten uitoefenen g
^