B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 1996

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/1996 pub. 03/09/1999 numac 1999015116 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991
^