B.S. Index van de afkondigingen van 1 januari 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/01/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003619 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het beheerscomité van het staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België » type ministerieel besluit prom. 01/01/1997 pub. 19/08/1998 numac 1998003419 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 1978 betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 01/01/1997 pub. 19/08/1998 numac 1998003418 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het beheerscomité van het staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België »
^