B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 1997

Snelle toegang:

erratum

type erratum prom. 14/01/1997 pub. 12/08/1998 numac 1998000248 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Errata
^