B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 1997

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de schijf 1997 van de overlegde onderzoeksacties

erratum

type erratum prom. 24/01/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. - Erratum
^