B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 1997

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1995 houdende benoeming van de leden van de" Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 1996 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs van het hoger niveau

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997031226 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluitvan het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen via het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding
^