B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 1997

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een lid vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie ter vervanging van een aftredend lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1981 betreffende het verlenen van de Staatswaarborg voor goede afloop op de terugbetaling van hypothecaire leningen toegestaan voor het bouwen of kopen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van deskundigen bij de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 20/02/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de meting van de hoeveelheid van de waterwinning. - Erratum
^