B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor externe kwaliteitsevaluatie

decreet

type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988

erratum

type erratum prom. 25/02/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen. - Erratum type erratum prom. 25/02/1997 pub. 09/07/2018 numac 2018040252 bron vlaamse overheid Decreet basisonderwijs. - Erratum
^