B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/1997 pub. 11/04/2019 numac 2019040847 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/03/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000558 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 20bis houdende actualisatie van de omzendbrief OOP 20 betreffende de organisatie van rally's of gelijkgestelde wedstrijden. - Duitse vertaling

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 06/03/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997021091 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Beheerscommissie van de Groepering « Ruimte », « Documentatie », « Natuur », « Patrimonium » en « Musea »
^