B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997015046 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord betreffende het statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994
^