B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021115 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 april 1996 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs
^