B.S. Index van de afkondigingen van 24 maart 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997014109 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1979 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type ministerieel besluit prom. 24/03/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997014108 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 oktober 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het verkrijgen van de burgerlijke vergunning van lijnbes type ministerieel besluit prom. 24/03/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997014110 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van bestuurder van helikopters dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunninge

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op 4 november 1996 genomen werd door de centrale paritaire commissie in verband met de in acht te nemen criteria bij aanstelling van prioritaire tijdelijke leerkrachten of de toegang to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep voor het administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, technisch, kunst- en normaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op 4 november 1996 genomen werd door de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs betreffende de opleidingsbrevetten bedoeld in de artikelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op 25 november 1996 genomen werd door de paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs betreffende het stelsel van specifieke opleiding bepaald bij het d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie
^