B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997011148 bron ministerie van economische zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko
^