B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997011153 bron ministerie van economische zaken 10/04/1997 Ministerieel besluit tot afvaardiging van bepaalde contractuele ambtenaren om over te gaan tot de opsporing en vaststelling van inbreuken op het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 september

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1994 van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en leden van de interzonale commissie en de zonale affectatiecommissies, opgericht bij t
^