B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2 van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften van binnenschepen
^