B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, Bijlagen 1 tot 7, Protocollen 1 tot 5, en Slot type wet prom. 13/04/1997 pub. 19/10/2000 numac 1997015260 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, Bijlagen I tot XX, Protocollen 1 tot 5, Slotakte, geda type wet prom. 13/04/1997 pub. 12/10/2000 numac 1997015262 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, Bijlagen I tot X, Protocollen 1 tot 5, Slotakte, gedaan type wet prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 22 oktober 1990 tot vervanging van artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949 type wet prom. 13/04/1997 pub. 05/10/2000 numac 1997015261 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, Bijlagen I tot XVIII, Protocollen 1 tot 5 en Slotakte,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011182 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - professionele en interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011187 bron ministerie van economische zaken ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenningvan de waardigheid van Eredeken van de Arbeid handel in textielwaren type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Borgworm van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997016104 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Landbouw type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011188 bron ministerie van economische zaken ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België handel in textielwaren type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011185 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - textielverzorging type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011183 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenningvan de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - kleermakersambacht type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009344 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vere type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997016103 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000257 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende de wapens voor wapenrekken en de alarm-, gas- en luchtwapens type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011181 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - professionele en interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011186 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - textielverzorging type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997011184 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - kleermakersambacht

erratum

type erratum prom. 13/04/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997003372 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België. - Erratum
^