B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997000360 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 67 van de nieuwe gemeentewet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer en tot verlenging van hun mandaten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de locale en communautaire televisie Canal C ertoe gemachtigd wordt over het administratief arrondissement Namen heen uit te zenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en van twee leden van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de Vereniging ter Voorkoming van Geweld op School
^