B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997014111 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/04/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000377 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. Vakantiegeld verschuldigd voor het jaar 1997 aan sommige personeelsleden van de provincies en de gemeenten. Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 16 december 1994 tot regeling van de steun voor de opleiding van navorsers voor een loopbaan in nijverheid of landbouw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het reglementvan de beurzen van het F.O.N.L. dat vastgelegd werd in de bijlage van het besluitvan de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/04/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^