B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997027274 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 18/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021145 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België

erratum

type erratum prom. 18/04/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022442 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van universitaire ziekenhuisdiensten voor de Universitaire Instelling Antwerpen. Errata
^