B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000264 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997011162 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 21/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997011201 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 1997 wordt uitgevoerd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toewijzing van frequenties aan private radio's en de erkenning van deze radio's

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/04/1997 pub. 26/05/1998 numac 1998015033 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting naar het inkomen, en het Protocol, ondertekend te Brussel 26 apri
^