B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/1997 pub. 24/12/1999 numac 1999015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met : a) Europees Verdrag betreffende de uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende de uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvu type wet prom. 22/04/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997015232 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957, b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975, c) Tweede aanvullend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997027275 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van peterschapsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997035737 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997035723 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 houdende de erkenning, het beheer en de subsidiëring van researchparken en incubatie- en innovatiecentra type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997035679 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering tot regeling van de selectieprocedure en de voorwaarden voor subsidiëring van de projecten ingediend in het kader van de educatieve toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997035602 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 1995 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die door de Vlaamse Gemeenschap worden toegewezen aan de Vlaamse Gemeenschapscommis type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van het bedrag voor de organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het schooljaar 1996-1997

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997000510 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief IPZ 6. - Nieuwe indeling van het grondgebied in interpolitiezones . - Stand van zaken per provincie. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalifikaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/04/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot wijziging van de artikels 3, 5 en 6 van het besluit van 5 september 1994 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs
^