B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997003418 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022374 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022349 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022361 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1987 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de pensioenen van de vrijwillig verzekerden type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997022348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 7 november 1996 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997015042 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de federaties van de niet-gouvernementele organisaties inzake projecten in ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997015041 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de federaties van de niet-gouvernementele organisaties voor educatieve activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers, leden van de Executieve van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 23/04/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997022651 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

arrest

type arrest prom. 23/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997003232 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Rode Kruis van België
^