B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van d type koninklijk besluit prom. 24/04/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022379 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/04/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997016112 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling voor een periode van twaalf maanden van het maximumaantal taxi's die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geëxploiteerd kunnen worden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld

erratum

type erratum prom. 24/04/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997016154 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 13 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1995 betr

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997031169 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 2, 18 en 19 van het decreet van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 februari 1997 betreffende de erkenning v type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997031418 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 18 juli 1996 betreffende de toepassing van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten voor geestelijke gezondheidszor
^