B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/1997 pub. 14/06/1997 numac 1997007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 instellende een herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties type koninklijk besluit prom. 29/04/1997 pub. 14/06/1997 numac 1997007093 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1976 tot vaststelling op vredesvoet van het maximum aantal officieren in werkelijke dienst van elke graad of gradengroep en tot hun verdeling onder de verschillende korpsen van de type koninklijk besluit prom. 29/04/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministrieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de chemische of fysicochemische ontledingen of de biologische, toxicologische of andere proefnemingen die met het oog op de toelating van een bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik moeten worden verricht type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh

decreet

type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1989 type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1990 type decreet prom. 29/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997035637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1991

erratum

type erratum prom. 29/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen houdende benoeming van de leden van de examencommissie, belast met het verlenen van brevetten voor beheerders van een onderwijsinrichting van de Duitsta
^