B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997007094 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 30/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1997 waarbij bevoegdheden verleend worden aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie inzake financiële beheersverrichtingen voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 30/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen III, IV en V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 30/04/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de nieuwe gemeentelijke comptabiliteit

arrest

type arrest prom. 30/04/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997031185 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997031184 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van lokale jeugdwerkverenigingen type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031259 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/113 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Kinder- en Jeugdclubs type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031256 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/110 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugd- en jongerenbewegingen type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031261 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/115 houdende uitvoering van verordening 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031260 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/114 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Initiatieven werkend met kansarme jeugd type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031257 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/111 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugdateliers type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031258 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/112 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugdhuizen
^