B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrij type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het protocol van nationaal a type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de wet van 3 april 1995 - Hoofdstuk II type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980 houdende s type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de werkgeverstegemoetkomingen in de verv type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014194 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vastelling van de weddeschalen verbonden aan de graden bij de Regie voor maritiem transport type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Regie voor maritiem transport type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014192 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Regie voor maritiem transport titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012388 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1978 betreffende de type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkg type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/08/1997 numac 1997012366 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997003259 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van de Staatsbons type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997001616 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997003316 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997003315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 houdende het reglement van de Effectenbeurs van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014191 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie voor maritiem transport type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1992 betreffende de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997012364 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/08/1997 numac 1997012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de l type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan so type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de o type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997012369 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexc type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997012367 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende vormingsinitiatieven ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de ploegenarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997022423 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie voor maritiem transport type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997027367 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 1997 tot toekenning van toelagen voor de verbouwing, verbetering of sloping van ongezonde woningcomplexen type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum rentevoet

document

type document prom. 02/06/1997 pub. 12/08/1997 numac 1997014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Besluit van het directiecomité van DE POST betreffende subdelegatie van bevoegdheden inzake immobiliën en huuraangelegenheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het opvoedend hulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 4, § 2, lid 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995 tot oprichting van een technisch-pedagogisch centrum voor het onderwijs van de Franse G type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 augustus 1996 tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 22 april 1969 betreffende de be
^