B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/06/1997 pub. 26/09/1998 numac 1998015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk inzake de wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rech

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsverbod van gepensioneerden en bruggepensionneerden in de type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumle type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot vaststelling van een buitengewone bijdrage voor het eerste en twe type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de continue dienstverlening (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012383 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden van het personeel van de type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende een bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012402 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1989 tot vas type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012395 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot vaststelling van een buitengewone bijdrage voor de eerste drie kwa type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36decies van 4 maart 1986, type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de eenmaligheid van de proeftijd type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende maximumgehalten aan bepaalde contaminanten in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012382 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 1994, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997012377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022444 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toeve type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de verplichte aanwerving van sommige uitz type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het sectoraal tewerkstellingsplan type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de uitwerking van een onderhandelingsproced type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het sectoraal tewerkstellingsplan type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012400 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproduktie, betreffende het brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012396 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen in het organiek statuut en het algemeen reglement van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

arrest

type arrest prom. 06/06/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997003299 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het diploma van gegradueerde verpleger wordt toegekend
^