B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/1997 pub. 18/12/1998 numac 1998015168 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Tiende Protocol bij het Verdrag van 's Gravenhage van 18 februari 1950 tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015079 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 11/06/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 11/06/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997009524 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen type koninklijk besluit prom. 11/06/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen ten behoeve van de Belgische Staat, voor wie optreedt de Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997027353 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen
^