B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997007116 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 16/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een Erekruis voor militaire dienst in het buitenland type koninklijk besluit prom. 16/06/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997012452 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997016271 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanduiding van een controledierenarts bij de grensinspectiepost Antwerpen Zeehaven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap d.d. 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het kunstonderwijs met beperkt leerplan
^